ΑΑNAMETITLEΜΗΤΕRATINGTELEMAILWEBSITE
ΑΑΟΝΟΜΑΤΙΤΛΟΣΜΗΤΕΚΛΕΙΔΙΑΤΗΛEMAILΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
MYROFORIDIS BASILEIOSApartments Anna0938Κ123Κ07382003 Κλειδιά3 Κλειδιά3 Κλειδιά6946101874miroforidis@in.grwww.miroforidis.de